Dansk Teglmesterforening af 1899

 

 

 

 

 

 

Foreningens formål:

Medlemmernes fremgang i dygtighed og erhvervelse af større fagkundskab, hvilket foreningen skal arbejde hen mod ved afholdelse af møder, hvor medlemmerne ved udveksling af tanker og oplysninger må kunne delagtiggøre hinanden i de erfaringer, den enkelte måtte gøre i tidens løb, dog uden at pålægge medlemmerne pligt til at fremkomme med ting, som måtte have særinteresse for den enkelte, samt prøve at skabe så gode forhold som muligt for medlemmerne inden for branchen.

 

Sponsorer

Foreningens vedtægter

 

Mail: kresten@teglmesterforeningen.dk

                                                                                         

 Du er besøgende nr.:  Hit Counter

Sidst opdateret den  13. december 2009